Justisministeren varslar rask reversering av domstolsreforma

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ha den gamle domstolsstrukturen tilbake tidleg i stortingsperioden. – Vi kan ikkje berre lytte til toppleiarane i sektoren.

FRÅSEGN: Dei tilsette ved Nordfjord jordskifterettsendte i si tid inn høyringsfråsegn som gjeld Domstolkommisjonen sin rapport om domstolstruktur og Justis- og beredskapsdepartementet sitt alternative forslag.  Foto: Ill.foto: Anna Wuttudal

Nyhende

– Den sentraliserande reforma som Høgre-regjeringa innførte, vil over tid kunne svekkje domstolane som ikkje lenger er sjølvstendige, men som er underlagde andre domstolar som avdelingskontor, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.