Eigedomsomsetning i Stad i november månad

Oversikta viser omsetning av eigedomar i Stad kommune i november månad i 2021.

SOLGT: Del av Kaivegen 11 er solgt for 5,7 millionar kroner frå Båthavna Boliglag as til Nordfjordcruise as. Salet omfattar også Kaivegen 11.  Foto: Fjordabladet

Nyhende

Melvegen 11 (Gnr 43, bnr 161) er overdrege for kr 230.921 frå Opplysningsvesenets fond til Bjørn Roger Otterdal (02.11.2021)