Selje Hotell Invest AS

Har sikra seg reiselivsekspertar

No har Selje Hotell Invest sikra seg nøkkelrådgivarar for å ta steget endå nærmare utbygginga av Seljesanden Hotell.

SELJE HOTELL INVEST: Tru på framtida. F.v. Bjarne Kråkereid, Rasmus Sandnes, Sara Forselius, Arild Aarvik, Otto Vik, Liv Koller-Borg og Oddvar Flølo.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Potensialet her er enormt.

Nyhende

– Potensialet her er enormt, meiner Sara Forselius. Onsdag var første dagen hennar etter å ha blitt hyra inn som den nye hotelleksperten. Ho kjem rett frå stillinga som hotellsjef ved Britannia Hotell i Trondheim. Med på laget er også Rasmus Sandnes frå Eidså/Oslo som mentor.