Tilskot til lokalt næringsliv

Desse får tilskot frå næringsfondet

17 verksemder i Stad kommune får no 395.000 kroner til fordeling frå kommunalt næringsfond.

NETTBUTIKK: Rita Borgundvåg ved NATUR – til Inspirasjon på Stadlandet får no kommunalt tilskot til å starte nettbutikk. Arkivfoto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes 

Nyhende

27 søkte om midlar frå Stad kommune – med ein samla sum på over 2,5 millionar kroner. I potten låg det derimot berre 395.00 kroner til fordeling.