Kommunalsjef etter smitteutbrot på institusjon:

‒ Det er ikkje grunnlag for uro knytt til korleis vi handterer situasjonen

‒ Personale i alle avdelingar på Hugatunet brukar munnbind i nærkontakt med pasientane. Personale tek og hurtigtestar og er heime om dei har symptom.

Barbro Farstad Longva er kommunalsjef for Helse og omsorg i Stad kommune.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier Barbro Longva, Kommunalsjef Helse og omsorg etter at det dei siste dagane blitt meldt om at ein tilsett og fire bebuarar på Hogatunet har fått påvist covid-19-smitte.