Er Stad ein hjartestad – for alle?

Lars Svein Drabløs er opprørt: ‒ Dersom det berre er friske og raske folk som er velkomne, då må ein slutte å kalle seg ein hjartestad, meiner han. Det var Gunvald Ludvigsen(V) som stilte spørsmål om ressurskrevjande brukarar kan flytte fritt.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Ein del av auken i budsjettet til Helse og omsorg kjem med bakgrunn i fleire ressurskrevjande brukarar som treng 2 til 1-bemanning.