Stad Ap har enno ikkje bestemt seg

‒ Enten begge, eller ikkje

‒ Det blir enten begge, eller ikkje. Vi kan ikkje la tante Alma betale. Det seier leiar i Stad Ap, Judith Kvåle i debatten om eigedomsskatt i Stad kommune

Det er eit vanskeleg val for Stad Ap og leiar Judith Kvåle om partiet skal gå inn for meir eigedomsskatt og dermed bryte avtalen med Høgre og Venstre. Foto: Anna Wuttudal  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Utval for helse og omsorg i Stad kommune hadde i dag budsjett og økonomiplan på saklista, og her handla det meste av diskusjonen om eigedomsskatt.