Stad Eldreråd med klar melding:

– Vi er urolege

– Enkelte gjev uttrykk for at det har no gått bra tidlegare, så vi greier det nok også denne gongen. Det uroar meg.

Orienterte råda: Barbro Longva, kommunalsjef for Helse og omsorg, orienterte Stad Eldreråd og Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne om 2022-budsjettet, og utfordringane helse og omsorg-sektoren står framføre i åra deretter. Begge foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det sa Liv Stokkenes Jacobsen då Stad Eldreråd handsama budsjettet for 2022 og økonomiplan for 2022–2025.