Tre område i Kjøde

Det er avdekt behov for å gjennomføre ei avgrensa høyring for tre område i Kjøde i samband med Kommunedelplan for sjøområda i Stad.

KJØDE 1: Det er utarbeidd eit nytt kartgrunnlag med ny arealbruk for kai- og næringsområde i Kjøde. Kart frå kommunale sakspapir 

Nyhende

Dette gjeld kai- og ressurslager/næringsområde ved deponiområdet i Kjøde, utviding av kaiområde/næringsområdet ved Hovden senior AS og areal til småbåthamn ved naustrekkje i regulert bustadfelt i Kjøde.