Klimaendringane truar ein stadig større del av plantar og dyr

Klimaendringar blir ein stadig større trussel for dyre- og planteartar, ifølgje raudlista for artar for 2021 frå Artsdatabanken. No er villaksen inne på lista.

Sjøfuglar er blant artene som trues av klimaendringane. Her er lundefugl på Runde.   Foto: Peder Skjelten / NPK

Nyhende

Raudlista blir revidert kvart sjette år, og kom sist i 2015. Den gir ei oversikt over artar i Noreg som er utdøyande, trua eller som i nær framtid kan bli trua.