Stad kommune

Det har blitt 77 fleire årsverk i Stad sidan kommunesamanslåinga

Sidan Stad kommune vart etablert 1. januar i 2020, er det oppretta 77 nye årsverk.  

Nyhende

I samband med budsjettprosessen har Venstre stilt spørsmål om kor mange årsverk det er/var i Stad kommune: