Villaks og villrein på raudlista

Villrein og villaks er tekne med på lista over artar som er utdøyande, trua eller som kan bli trua i nær framtid.

UTRYDDINGSTRUA: Villaksen har hamna på raudlista over utryddingstrua artar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK  Foto: Gorm Kallestad

Nyhende

Snorre Henriksen, seniorrådgjevar i Artsdatabanken i Trondheim, seier til NRK Nyheter at hovudårsaka til at dei to artane hamnar på lista, er at dei har registrert ein tilbakegang.