Leiar:

Vegen er til hinder for næringsutvikling

Fylkesveg 620 er til hinder for næringsutvikling.  Foto: Arkiv: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

No er det på tide at fylkesvegen vert ordna, slik at ein får den utviklinga som regionen treng.

Nyhende

I tiår etter tår har ein jobba for å få utbetra fylkesveg 620 (Stadlandet). På strekninga Kjøde-Sandvik er det mange stadar svært dårleg standard og vegbane. Her er mykje tungtrafikk og aukande trafikkmengd på grunn av stor nærings- og byggjeaktivitet på Stadlandet og vekst i reiselivet.