Katten – det mest populære selskapsdyret

Katten er det klart føretrekte selskapsdyret i Noreg.

NORSK HUSKATT: Billie eitt og eit halvt år. Huskatten er av blandingsrase og den mest vanlege katten i Noreg. Den kan ha færre helseproblem enn rasekattane, og kan vere eit perfekt tilskot til familien. FOTO: Per Ole Lefdalsnes (POL) 

Katten sosialiserer berre med andre kattar ved paring, slagsmål og som kattungar.

Nyhende

I alt reknar ein med at det er 750.000 kattar i landet. 85–90 % av katteeigarane er kvinner, og katten kom truleg med vikingane til Noreg på 800-talet.