Ivar Myklebost, styreleiar i Stad Allianse AS om etablering av næringspark på Årsheim

– Ein føresetnad er opprusting f.v. 620

‒ Ein viktig føresetnad for at vi skal lande dette omfattande prosjektet er opprusting av strekninga Kjøde – Sandvik på fylkesveg 620.

Store planar: Stad Allianse AS har omfattande planar for å utvikle Årsheim Næringspark. – Vi satsar på kombinasjonen turisme og næringsareal, som er ein vel kjent kombinasjon i Norge, seier Ivar Myklebost. Kjelde: Stad Allianse AS 

Nyhende

Det seier Ivar Myklebost, styreleiar i selskapet Stad Allianse AS, som har store planar på Årsheim på Stadlandet.