Stad kommune

Talet på årsverk auka med 41 i 2021

– Auken i talet på årsverk i Stad kommune har vore heilt nødvendig for å oppretthalde tenstenivået i ein utfordrande periode.

Torsdag orienterte Åslaug Krogsæter, kommunedirektør i Stad, formannskap og fiansutval om auken i årsverk i 2021. Samstundes orsaka ho at politikarane ikkje hadde blitt orientert om årsverkauken på eit tidlegare tidspunkt. Til høgre Ordførar Gunnar Silden (V):   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det sa kommunedirektør Åslaug Krogsæter då ho orienterte Finansutval og Formannskap om årsverksveksten i Stad.