Held fast på tilråding om ambulanseplan

Administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, held på løysingane han tidlegare har fronta i saka om preshospital plan, som skal behandlast av styret kommande veke. Det inneber mellom anna at Ytre Bremanger i utgangspunktet skal servast av ny ambulansebåt plassert i Florø og ambulansebil i Svelgen.

I framlegget til ambulanseplan skal Ytre Bremanger i utgangspunktet servast av ny ambulansebåt plassert i Florø og ambulansebil i Svelgen.   Foto: Helse Førde

Nyhende

Dette er heile framlegget til vedtak som styret skal ta stilling til på møtet førstkommande torsdag: