Tillitsvalde i Utdanningsforbundet

‒ No må politikarane ta ansvar

‒ Kutta som er føreslått i Oppvekst og opplæring blir smertefull. Ytterlegare kutt ut over 10 millionar i 2022 er ikkje mogleg å gjennomføre.

Svært utfordrande: Kutt på 21 millionar kroner i oppvekst og opplærings-budejettet er rett og slett ikkje gjennomførbart, seier Vigdis Heimdal Reksnes, lokallagsleiar i Utdanningsforbundet, og Mirjam Bruvoll, hovudtillistvald i utdanningsforbundet i Stad kommune.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier Mirjam Bruvoll, hovudtillitsvald i utdanningsforbundet Stad kommune, og Vigdis Heimdal Reksnes, lokallagsleiar i Utdanningsforbundet, etter å overhøyrt debatten i Finansutval og Formannskap sist torsdag.