Lunden Bustadpark:

Relanserer Lunden Bustadpark med open dag

– Kor tid vi startar opp bygginga av den første blokka i Lunden Bustadpark, er avhengig av når vi oppnår minimumssalet.

Tek over salet: Eiendomsmegler Vest tek no over salet av leilegheitene i den første blokka i Lunden. Etter planen skal det i første byggesteg leggast 20 leilegheiter ut for sal. Frå venstre; Vegard Meland, dagleg leiar i Din Bustad, Regine Nesheim, eigedomsmeklar i Eiendomsmegler Vest, og Amalie Heggen, trainee hos Eiendomsmegeler Vest. Foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det seier Vegard Meland, dagleg leiar i Din Bustad AS, som står som utbyggar av Lunden Bustadpark.