Stad kommune må ha orden i eigne sysaker

UTAN KVALIFISERT KONTROLL: Eitt av avvika i branntilsynet handlar om at Stad kommune har sagt opp avtale med aktør som utførar kvalifisert kontroll av branntekniske installasjonar i Stad rådhus. Dette medfører at ingen branntekniske installasjonar vil få kvalifisert kontroll i 2021.   Foto: Anna Wuttudal

Når ein skal ha tilsyn med andre, er det lite musikalsk å ikkje ha orden i eige hus.

Nyhende

Branntilsyn i Stad rådhus avdekte tre avvik. Av tilsynsrapporten går det mellom anna fram at Stad kommune ikkje er kjend med krava til branntryggleik som gjeld Stad rådhus.