Osnestunet- nabo fekk ikkje gjennomslag for utsetjing

Utval for areal og eigedom imøtekom ikkje ønsket om utsetting av sak om utlegging av plan for Detaljregulering for Osnestunet på Nordfjordeid.

UTSIKT: Nabo Gunnar Totland reagerer på at det blir færre offentlege parkeringsplassar og tap av utsikt,  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

‒ Uriktig og ufullstendig

Ber om at saka om Osnestunet blir utsett

Elisabeth Totland, som representerer Gunnar Totland, har sendt brev til medlemmene i Utval for Areal og eigedom der ho ber dei om å utsetje saka om detaljreguleringsplan for Osnestunet AS på Nordfjordeid.


Det var Elisabeth Totland, som på vegner av nabo til tiltaket, Gunnar Totland hadde bede om utsetjing av saka, grunngjeve med fleire tilhøve. Det gjaldt mellom anna manglande svar på ein e-post, at ikkje saksutgreiinga var grundig nok og at han som nabo ønskte mogelegheit, før utlegging, til å kome med ei skisse som viser konsekvensane for hans eigedom.