Leiar

Tøff budsjetthaust

Det er ein tøff budsjetthaust som no møter politikarane i Stad.  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Spørsmålet er om tida er inne for å innføre eigedomsskatt for næring – om ein skal kunne drive gode tenester for innbyggjarane.

Nyhende

Det er ein tøff budsjetthaust som no møter politikarane i Stad. Heile 63,5 millionar kroner manglar om ein skal vidareføre drifta på dagens nivå i Stad kommune. No er det tilbake til kvardagen for lokalpolitikarane, der det må takast harde prioriteringar over kva ein må seie nei til.