Torbjørn Vereide til Arbeids- og sosialkomiteen

‒ Det var denne komiteen eg hadde som mitt førsteval, seier Torbjørn Vereide som blir å finne i Stortinget sin Arbeids- og sosialkomiteen.

Torbjørn Vereide får plass i Stortinget sin Arbeids- og sosialkomité.  

Nyhende

Komiteen sine arbeidsområde er arbeidsmarknad og arbeidsmiljø, arbeidsretta ytingar, pensjonar, sosiale stønader og politikk overfor personar med nedsett funksjonsevne.