Sorg og glede går hand i hand på Nave hjortefarm

Gamlehoppa Juni har rikeleg med mjølk, lar LisjeEmil få die samtidig med sitt eige føl,  Foto: Privat

Nyhende

Lamahoppa Celine forsvann frå hjortefarmen på Nave i byrjinga av oktober og vart seinare funnen drukna ved elvekanten. Følet hennar, LisjeEmil, som då var på fire månader, heldt ihop med resten av flokken.