Regjeringserklæringa skapar framtidstru i landbruket

Regjeringsplattforma som peiker ut den landbrukspolitiske kursen framover har blitt lagt fram av den nye Ap/Sp regjeringa.

– Dette er ei klar melding til alle bønder om at det no kjem betre tider. Det seier Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag, i ein kommentar til den nye regjeringserklæringa. 

Nyhende

– Vi er svært godt nøgde med regjeringserklæringa som SP og AP presenterte i dag.