Nordfjordrådet har tilsett Nordfjord-koordinator

Elisabeth Hatlenes (41) frå Davik i Bremanger er tilsett i ei nyoppretta stilling som koordinator og rådgjevar for Nordfjordrådet

Elisabeth Hatlenes tek til i stillinga på nyåret 2022. 

Nyhende

Hatlenes vil m a få ansvar for å følgje opp planar og vedtak i Nordfjordrådet, koordinere samarbeid mellom kommunar, næringsliv, utdanningsinsitusjonar og andre samfunnsaktørar i Nordfjord og delta i regionale utviklingsprosjekt.