Det skal bli lettare å snu i tre tunnelar i Sogn og Fjordane

Naustdalstunnelen, Fjærlandstunnelen og Storehaugtunnelen skal få nye eller betre snunisjar.

Fjærlandstunnelen er ein av tre tunnelar i nordre Vestland som no får nye eller betre snunisjar.   Foto: Geir Ove Engebø, Statens vegvesen

Nyhende

Dei to fyrstnemnde tunnelane ligg på riksveg 5, den siste på riksveg 13 Vikafjellet.