Bondelagsleia om statsbudsjettetr:

‒ Svekkar lønnsemda i norsk matproduksjon

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 imponerer ikkje Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag.

‒ Det var skuffande å sjå at regjeringa heller ikkje i sitt siste statsbudsjett tek etterslepet på investeringar i landbruket på alvor, seier bondelagsleiar Anders Felde.   Foto: Privat

Nyhende

‒ Regjeringa kjem ikkje landbruket i møte verken på investeringsbehovet eller på klimafondsordning. Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag, i ei pressemeldning der bondelagsleiaren viser til at regjeringa i sitt forlsag til statsbudsjett seier at jordbruksoppgjeret i år vil legge til rette for ein gjennomsnittleg inntektsvekst på 18.700 kr per årsverk i landbruket.