Alfred Bjørlo (V) om statsbudsjettet:

- Venstres nye næringspolitikar fryktar for innstrammingar for Vestlands-næringslivet

Høgre/Venstre/Krf-regjeringa legg i dag fram sitt siste statsbudsjett. Der foreslår dei ein ny modell for opsjonsordninga for nyoppstarta småbedrifter. I tillegg foreslår regjeringa å auke botnfrådraget og rabatten på arbeidande kapital i formuesskatten.

  Foto: arkiv

Nyhende

Venstres nye Stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen, Alfred Bjørlo, manar til felles front blant Vestlands-politikarane for å ta vare på desse viktige framlegga om betring av rammevilkåra for Vestlands-næringslivet under ny regjering.