Fleire milliardar kroner ekstra til kommunane

Kommunane får 2 milliardar ekstra i frie inntekter til neste år, seier kommunalministeren, som meiner det er eit godt utgangspunkt til vidareutvikling etter pandemien.

Kommunane får 2 milliardar ekstra i frie inntekter til neste år, seier kommunalministeren, som meiner det er eit godt utgangspunkt til vidareutvikling etter pandemien.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Nyhende

Regjeringa foreslår ein auke på 2 milliardar kroner i frie inntekter til kommunesektoren, og 1,6 går til kommunane og 0,4 til fylkeskommunane.