Alfred Bjørlo (V) om Statsbudsjettet 2022:

- Ein milepæl for Stad Skipstunnel

- Det er svært gledeleg at H/V/Krf-regjeringa set av heile 440 millionar kroner til Stad Skipstunnel på Statsbudsjettet for 2022. No er det ingen veg tilbake: Venstre og dei andre regjeringspartia har ført ei 140 år gammal kampsak for kysten heilt i mål.

- Stad Skipstunnel er eit prosjekt som vil opne opp Vestlandet sjøvegen, og skape ei heilt ny tidsrekning for persontransport, godstransport, reiseliv og verdiskaping på kysten. et seier ny Stortingsrepresentant for Venstre og avtroppande ordførar i Stad, Alfred Bjørlo  Foto: Privat

Nyhende

Det seier ny Stortingsrepresentant for Venstre og avtroppande ordførar i Stad, Alfred Bjørlo, i ein kommentar til framlegget frå Solberg-regjeringa til Statsbudsjettet 2022..