85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid

Regjeringa foreslår å løyve 84,6 milliardar kroner til samferdselsformål i 2022. Dette er ein auke på 3,1 prosent samanlikna med 2021, når ekstramidlane til koronatiltak blir halde utanfor.

Samferdsel bind land og folk saman. Ferjedrift og bruer er ein viktig del av samferdsla. Illustrasjonsfoto 

Nyhende

Regjeringa satsar framleis på veg, grønare byar, jernbane, fly, kystområda og ellers på samferdsel.