I dag var det høgtideleg opning av det 166. storting

  Foto: Stortinget

Nyhende

Hans Majestet Kongen opna i dag det 166. storting ved å lese trontalen. Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var også til stades under den høgtidsame seremonien.

  Foto: Stortinget

Kongehuset opplyser på sine nettsider at det er 31. gong Kong Harald les trontalen framfor nasjonalforsamlinga, og dagens stortingsopning er den 57. der Kongen er til stades.

  Foto: Stortinget

  Foto: Stortinget

Trontalen er regjeringa sine planar for politikk i den næraste tida framover. Den vert utarbeidd av regjeringa, men vert lese av Kongen.

Her kan du lese trontalen


  Foto: Stortinget

Elitepolitikarar dominerer Stortinget

Nasjonalforsamlinga i eit demokrati bør spegle folket den skal representere både når det gjeld heimstad, kjønn, alder og utdanning.Sveinung Rotevatn tilbake til Stortinget:

Får plass i to sentrale komitear

Avtroppande klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn blir ein av Venstre sine mest mektige på Stortinget, med i både Stortinget sin Finanskomité og Transport og kommunikasjonskomiteen.Sogn og Fjordane-benken på plass i Stortinget

Sogn og Fjordane sine fire nyvalde stortingsrepresentantar er på plass i Oslo og på Stortinget.