Det 166. storting er konstituert

Stortingets konstituerende møte blei halde laurdag 9. oktober. Her blei Eva Kristin Hansen (A) valt til stortingspresident.

Stortingets presidentskap for 2021-2022 blei valt lørdag 9. oktober. Ny stortingspresident er Eva Kristin Hansen (A, framme), 1. visepresident Svein Harberg (H, t.h.) 2. visepresident Nils T. Bjørke (Sp, t.v.), 3. visepresident Morten Wold (FrP, nr 2 f.h.), Sverre Myrli (A, i midten bak) og Ingrid Fiskaa (SV, nr. 2 f.v.).   Foto: Stortinget, Morten Brakestad

Nyhende

Stortingets konstituerande møte ble halde laurdag 9. oktober. Her ble Eva Kristin Hansen (A) valgt til stortingspresident.