Nytt utval skal sjå på forenklingar for næringslivet

Regjeringa oppnemnte i fredag eit utval som skal sjå på moglegheitene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og pengar.

o set vi ned eit utval som skal gi regjeringa råd om korleis forenklingsarbeidet bør takast vidare, seier næringsminister Iselin Nybø. 

Nyhende

Utvalet skal blant anna sjå på digitaliseringsmoglegheiter og kva Norge kan lære av andre land.