Her kan du følgje folkemøtet i Selje

Folkemøtet i Selje i kveld kl. 18.00. Fjordabladet følgjer direkte.

Fjordabladet sender direkte frå folkemøtet i Selje.

Nyhende

Folkemøtet er i regi av Stad Vekst, der målet er å diskutere og synleggjere kva moglegheiter som er i Selje.

Det vert også presentasjon av ulike prosjekt som allereie er under utvikling.

Sjølve folkemøtet vert halde i stortelt som er sett opp i Selje sentrum.

Her ønskjer ein å førebu innbyggjarane på framtida med dei store og positive ringverknadane som kjem i kjølvatnet av mellom anna nytt Selje hotell og Stad skipstunnel.

Sendinga kan du sjå direkte på fjordabladet.no