Tre av ti unge brukar defekte ladarar

(NPK): Ein ladar eller eit batteri som er skadd, kan føre til brann og bør ikkje brukast. Likevel er det mange unge som brukar ladarar som er øydelagde.

Dette har vore ein oppladbar støvsugar. Foto: Kripos  Foto: Kripos

Nyhende

Det kjem fram i ei fersk undersøking som Kantar har gjort for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If i samband med den årlege Brannvernveka.