Næringsliv i Stad kommune

Desse lokale bedriftene får koronamidlar

24 lokale bedrifter får no koronamidlar.

INNE: Hamna Aktivitet og Helse satsar på klatring både inne og ute, men koronanedstenging har gjort at dei har tapt pengar. Foto: privat 

Nyhende

Utvalet for kultur, idrett, samfunn og næring har fordelt tredje runde med koronamidlar. Denne gong var det kr 1 013 000 til fordeling.