Om bustadfelt på Kjøde

Vart nedstemt i UAE, fekk fleirtal i formannskapet

I saka om sal av fleire tomter i Kjøde bustadfelt vart alternativt forslag frå Hogne Bleie nedstemt i Utval for areal og eigedom, i formannskapet, der han møtte som vara, fremja han det same forslaget på nytt og fekk fleirtal.

VARA: Hogne Bleie(Frp) er nestleiar i Utval for areal og eigedom (UAE) og møtte som vara i formannskapet torsdag. t.h. Jostein Huneide (H) 

Nyhende

Der var det berre dei to i Sp, Paul Jacob Helgesen og Stein Inge Torheim, som støtta heile innstillinga frå UAE.