Trong for redusert fartsgrense på Fossebakken

Politikarane imøtekom ikkje klagen, men legg vekt på trong for trafikktryggingstiltak.

FARTSGRENSE: UAE ber administrasjonen om å ta kontakt med aktuelle vegmyndigheiter om trafikktryggingstiltak på FV5744, deriblant nedsetting av fartsgrense. Kirsti Ohrvik Olsen var den som argumenterte sterkast for dette.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Utval for areal og eigedom handsama tysdag klage på detaljregulering av masseuttak i Vedvikmoa.