Næringsområde i Lesto

Treng 1,5 mill. m3 tunnelmasse

I oktober må politikarane i Stad ta stilling til om Lesto skal setjast av til næringsformål i kommunedelplanen for sjøområda.

UTFYLLING og plastring: ‒ Det er viktig å få til ein god dialog med kystverket om plastringsstein, påpeikar Arne Steinsvik frå Nordplan.   Foto: Anna Wuttudal

Dersom ein ikkje hadde hatt tilgang på gratis stein, så hadde det vore eit dårleg prosjekt

Nyhende

Stad kommune jobbar med forprosjekt for ny fleirbrukskai med næringsområde i Lesto i Moldefjorden. Har er det snakk om ei industrifylling på om lag 100 dekar, og det er heller ingen problem å lage fiskerikai der.