Valresultatet i Stad

Sp størst - Høgre og Venstre mest tilbake

Størst tilbakegang i Stad kommiune, samanlikna med valet i 2017, har Høgre -4,6 prosent og Venstre -3,4 prosent.

Erling Sande kan glede seg over at Sp er det største partiet i Stad kommune ved dette stortingsvalet.  Foto: Tormod Flatebø.

Nyhende

Senterpartiet er det største partiet i Stad kommune med 30 prosent oppslutnad, ein framgang frå valet i 2017 på 1,7 prosent. Arbeidarpartiet er det nest største partiet med 16,5 prosent, ein framgang i forhold til stortingsvalet i 2017 på 3,4 prosent. Høgre er det har ein oppslutnad på 11,9 prosent, ned 4,6 prosent frå valet i 2017. Vidare følgjer Venstre med 8,5 prosent, ein nedgang i høve 2017 på 3,4 prosent. Frp går tilbake med ein prosent, og frå 4,3 prosent. FrP får 16 prosent ved dette valet, ned ein prosent. Krf får 5,3 prosent, ned 0,7 prosent. SV går fram med 0,6 prosent til 4,3 prosent. MDG, det minste partiet får 1,8 prosent, tilbake med 0,3 prosent.