Stad Vekst

Folkemøte om utvikling av Selje

Stad Vekst inviterer til folkemøte i Selje der målet er å skape positivitet i bygda.

UTVIKLING: Hotelltomta i Selje vert av fleire karakterisert som ei perle, med Seljesanden som næraste nabo. No inviterer Stad Vekst til folkemøte, der utvikling av Selje står på dagsorden.  Foto: Ill. Link Arkitektur

Det som no skjer vil påverke oss, og skape nye spanande moglegheiter for nye generasjonar.

Nyhende

– Selje er ei stolt bygd med ei unik historie og ei spanande framtid. Kom å ta del i planane og moglegheitene på folkemøtet, seier Olav Steimler, dagleg leiar i Stad Vekst.