Får likevel konsesjon på eigedom på Barmen

Landbrukskontoret for Gloppen og Stad avslo søknad om konsesjon frå Reinhard Mayer og Sophie Groot-Mayer om kjøp av eit tidlegare småbruk på Barmen i Stad kommune.

JA TIL KONSESJON: Hogne Bleie (Frp) la vekt på at ein må sjå på alternativa. – Det er gjerne at det ikkje blir brukt, påpeika han.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Vedtaket vart påklaga av advokat på vegner av søkjarane og seljar Lars-Erik Seger.