Ønskjer kommunal bruk av grendahuset på Bryggja

  Foto: Per Ole Lefdalsnes

Nyhende

Frp-politikar Hogne Bleie, som sjølv er frå Bryggja, oppmoda i formannskapet om at Stad kommune bør vurdere å legge kommunale møte til grendahuset på Bryggja. Der skal no vere godt tilrettelagt for å kunne halde slike møte der.