Stortingsvalet 2021 - oppløysing av tvangssamanslåtte kommunar og fylke:

Støtte frå fire - nei frå tre

Dei politiske partia deler seg på midten når det gjeld støtte til oppløysing av tvangssamanslåtte kommunar og fylke.
Nyhende

Fjordabladet har stilt to spørsmål til listetoppane i dei partia som i dag er representerte på Stortinget. Her er spørsmåla: