Stortingsvalet 2021 - samferdsle

Fem av åtte svarar tydeleg at dei vil ha bru i midtre Nordfjord

Fem av listetoppane i dei partia som i dag er representerte på Stortinget, seier klart ifrå at dei vil arbeide for at Nordfjordbrua på sambandet Lote- Anda vert realisert.

Venstre har vore ein pådrivar for bru Lote-Anda og å etablere og styrke ferjeavløysingsordnigna som del av nasjonal samferdslepolitikk. Eg vil vere talsmann nr 1 for bru Anda-Lote dersom eg kjem på Stortinget, seier Alfred Bjørlo, Venstre.   Foto: Anna wuttudal

Nyhende

Fjordabladet har stilt lsitetoppane i dei ni partia som i dag er representerte på Stortinget to spørsmål om samferdsle. Her er spørsmåla: