Stortingsvalet 2021 - fiskeri/oppdrett

Usemje mellom partia om miljøkrav til oppdrettsnæringa

Alle er eininge i at sjømatnæring er viktig for landet. Usemja går på kva krav samfunnet skal stille til næringa.

Havbruksnæringa vår er ei stor og viktig næring, som produserer 1,5 millionar tonn mat og som gi landet vårt 80 milliardar i eksportinntekter. Vi har store naturlege føresetnader, og potensiale for vekst er stor. Denne veksten må skje innanfor gode og strenge miljømessige rammer, seier Olve Grotle, listetopp for Høgre.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Fjordabaldet har stilt to spørsmål til listetoppane og deira parti når det gjeld fiskeri og oppdrett. Her er spørsmåla: