Stortingsvalet 2021

Kva meiner partia om å redusere kjøtforbruket?

Partia har ulikt syn på norsak kjøtproduksjon.

Riding i Hjelmelandsdalen  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Fjordabladet har stilt eitt spørsmål om landbruk til dei politiske partia som stiller til val, og som i dag er representert på Stortinget. Åtte av dei ni partia har svart. Framstegspartiet har valt å ikkje svare på Fjordabladet sine spørsmål.