Helse Førde

Fire positive prøver

Helse Førde analyserte 412 prøver torsdag 2. september. Fire prøver var positive for covid-19.
Nyhende

Prøvetakingskommune for positive prøver av nyaste dato er Årdalog Sunnfjord. Det viser oppdatert informasjon frå Helse Førde laurdag fredag 3. september. Per dato er ingen pasientar innlagd på sjukehus med stadfesta covid-19-smitte i Helse Førde. I løpet av den siste veka er det registrert totalt 14 positive prøver i Helse Førde sitt område. I den same perioden er det analysert 1.825 prøver.